kapat× Destek 0532 284 90 62
06 Kasım 2018
VIP Koruma

VIP Korumadan bahsedilince genelde fiziki güvenliğin bir parçası olan insan unsuru gelmektedir. Klasik anlayış; bir insanın korunması için bir veya birkaç insana ihtiyaç olduğudur. Bu doğru olmadığı gibi aynı zamanda ciddi bir şekilde uygulanmaktadır. Bir başka çıkmaz da önemli şahısların korunması anlayışıdır.

Önemli olmayan şahısların korunması VIP değilmi dir? Klasik tanıma bakıldığında ve pratikte şahısların önemli olması, bulundukları konumun getirisidir. Bu getirinin önem kazanması güvenlik farkındalığı ve ayrıcalığıdır.
Güvenlik; VIP nin sosyal, siyasal ve ekonomik konumunun zorunluluğudur.

Yakın koruma, kişi güvenliği, VIP faaliyetleri sadece konumla ilgili değildir. Aslında ve aynı zamanda içinde bulunulan hal açısından yakın tehdit ve tehlikenin profesyonel bir şekilde önlenmesidir. Konumu olmayan için de geçerlidir.

VIP Koruma unsurlarının eğitimleri de kalıplaşmış ve genel kültüre, yabancı standartlara bağlı kalarak, yapılmaktadır. Bu doğru da olabilir ancak gerçek bir koruma faaliyeti mikro ve makro düzeyde VIP nin veya KİŞİ nin bulunduğu sosyal, siyasal ve ekonomik dinamiklerle mutlak ilgilidir.

Ortadoğu da devam eden iç savaşta yapılan VIP- koruma faaliyetleri ile Karayipler de bir tatil köyünde yapılanlar tamamen farklıdır.

Sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda yapılan VIP Koruma faaliyetlerinin kendi içerisinde farklı uygulamaları ve yöntemleri de vardır.

VIP veya KİŞİ nin yaşam standartları, istek ve alışkanlıkları koruma faaliyetlerini mutlaka zorlar, olağandışı ve üstü dinamik senaryolar bu zaafları genelde önleyecektir. Ancak hiçbir zaman korumada insan unsuru, koruma faaliyetlerinin garantisi değildir. Bu oran fiziki çevre dikkate alındığında % 20 insan / % 70 çevre dir. % 100 koruma mümkün değildir.

Şekil ve standartlardan oluşan koruma faaliyetleri mutlaka Bilgi Toplama ile entegre olmalıdır. Sürdürülebilir koruma faaliyetlerinin emniyete dönüştürülmesi için İstihbarat ile mutlak beslenmesi gerekmektedir. Güncellenmeyen bir bilgi ile hareket etmek koruma faaliyetleri için Risk oluşturacaktır.

VIP- Koruma faaliyetlerinde eğitim 2 boyuttan oluşmaktadır.
1- fiziki yapılanma / sürdürülebilirlik

Hedefin geçmişi
Psikolojik Yapısı
Abartılı önlemler dikkat çeker
Kimlik faaliyetleri
Profiller
Hassas noktalar
Koruma sayısının yeterli olup olmadığı

2- bilgi toplama / plansal- öngörü

istihbarat faaliyetleri
Bilgi toplama
Güncel faaliyetlerin takibi
Güzergah
Sosyal ve sportif aktiviteler
İşe alımlar
İKK

Korumada nitelik mi nicelik mi esastır ?
Bu soru kendi içerisinde bir çelişki oluşturabilir. Ancak risk alanları ve etkinliklere göre sayının çok olması gerekebilir, planlanmış ve yeterli donanım ile yakın, orta ve uzak olası tehdit ve tehlikenin önlenmesi için nicelik ve nitelik değerler değişebilir.
KORUMA da 3 BOYUT

-Önemli kişilerin korunması
-tehdit ve tehlike altındaki kişilerin korunması
-bulunduğu konum gereği korunması gereken kişiler

KORUMADA 3 KRİTİK ALAN
-Koruma Personeli
-VIP ve ailesi
-Çevre Yapısı / fiziki- sosyal

Gizlilik / Kompartımantasyon / kamuflaj Koruma Personelinin vazgeçilmez dinamikleridir. Diğer güvenlik birimleri ile işbirliği, etik davranışlar ve halkla ilişkiler sorunun çözüm sürecini hızlandırır, sempati toplar, orantısız ve gereksiz güç kullanmak sorunun parçası olmak anlamına gelir, risk oluşturur, toplum psikolojisi kişinin bulunduğu alan ile doğru orantılıdır.
Koruma Personeli Donanımları ve Dikkat Edilmesi Gereken dinamikler

1-Öngörü
2-Çözüm Yeteneği ( Muhakeme )
3-Dışarıda Kalma
4-Duruş
5-Basınla İlişkiler
6-Ziyaretçiler / Hayranlar
7-Olumsuz Etkileşimler
8-İşten Çıkarmalar
9-Olağan Nefretler
10 -araç fonksiyonları
11-yaya fonksiyonları
12-doğal engel oluşturma
13-mevcut engelleri kullanma
14-harita bilgisi / tanıma

Koruma Personelinin özellikle yakın tehdit ve tehlikeyi oluşturacak başta terör ve araçlarından olan kimyasal saldırı tanım ve türevlerini çok iyi bilmesi bu ve benzeri çerçevede İKK disiplini içerisinde yoğun risk analizi yapması gerekmektedir.

EYLEM ŞEKİLLERİ

Suçu-Suçla Kamufle etmek / kimliksiz ve takipsiz şahıslar
Suikast
Bombalama Eylemleri
Birebir Takip
En az önlemin alındığı alanlar
Özel Konuşmalar
Kapalı ve Açık Ortamlar
Kalabalık veya Düzenli Alanlar daki gibi olumsuz karşılamalar mutlaka silah kullanmayı gerektirmiyorsa, karşılaşmadan önceki önleme faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.
Önleyici dinamiklerin profesyonel olması için VIP- Kişi Koruma da;

Zamanın iyi kullanılması, sorunun parçası olmama ve korunanın mutlak sorunun dışında tutulması, güvenliğin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

VIP- Koruma Faaliyetleri Yönetimi;
Teorik ve Pratik eğitimler, kişisel güvenliğe yönelik risk analizi çalışmaları, koruma personelinin mutlak bilmesi gereken ilk yardım, yabancı dil, beden dili okuma, işaret dili vb. gibi kişisel kazanımlar, personelin yapacağı kural dışı arama metodları ve en önemlisi kullanılan silahlar ve mekanik alternatif nişancılık eğitimleri yönetimsel yeteneklerin gelişimini sağlayacaktır.

Tehdit ve tehlike öngören, hassas güvenlik riski taşıyan faaliyetlerde; YAKIN ve UZAK VIP unsurların güvenliğinde personelin davranış biçimlerini oluşturacak VIP- Korumacı muhakeme / karar verme analizi;

-mevcut durum güncellemesi
-sorun öngörüsü
-sorundan etkilenme ( doğrudan veya dolaylı )
-çözülebilirlik
-işbirliği / iletişim
-planlama
-engelleme veya erteleme, faaliyetlerinden oluşmaktadır.

 Sonuç olarak; KİŞİ ve EŞYA nın korunmasında tehlike ve tehdit risk olarak mutlak vardır. Bunlar özellikle günlük yaşam içerisinde, toplumun siyasal ve sosyal faaliyetlerinde kamufle olmuştur. Terör,asayiş vb. suç katagorileri, korunan ile kesinlikle etki ve tepki iletişimine girebilir.Detaylı Bilgi almak için Spor Salonumuza Bekleriz ve Misafir olarak Derslerimize Katılabilirsiniz.